BØRNEATTESTER

Lov om indhentelse af børneattest.

Lov om indhentelse af børneattest blev vedtaget i Folketinget i juni 2005, og skulle lovgive  i foreningsmiljøer hvor der bla var mindreårige mv.”

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn.

Som følge af Kravet om børneattester har SHINKEN taget den konsekvens og udformet en politik om børneattester i foreningen .

Det skal være en sikkerhed for forældre til børn der træner i Foreningen SHINKEN Karate do kai JKA, at de trygt og sikkert skal kunne lade dem træne, uden at frygte for at deres børn kommer i berøring med elementer der er tiltalt eller dømt for sædelighedsforbrydelser eller anden personfarlig kriminalitet.

Derfor skal alle voksen medlemmer en gang årligt (typisk i januar ) , indvilje i at klubben må via politiet søge oplysninger om det i det centrale kriminalregister, således at klubben ikke har medlemmer der er tiltalt eller dømt for sædelighedsforbrydelser eller anden personfarlig kriminalitet.

 

Hvem skal der indhentes børneattest på?

Efter servicelovens § 18, skal der indhentes børneattester på:  Personer, der skal ansættes eller beskæftiges (herunder engageres som frivillige), hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og hvis der er tale om, at personen skal have fast tilknytning til organisationen

Dette gælder for medlemmer der specielt der har kontakt med børn som instruktør eller hjælpeinstruktør.

 

Hvordan indhenter vi børneattester?

Når klubben skal indhente børneattest – skal der rekvirere to blanketter fra Det Centrale Kriminalregister.

Det drejer sig om:

1.Børneattest
2.Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

Begge blanketter rekvireres hos Rigspolitiet.

Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke på samtykkeformularen.

Konsekvens ved nægtelse af samtykke :

hvis et medlem ikke giver sit skriftlige samtykke til, at der indhentes børneattest, så vil det automatisk betyder udmeldelse fra klubben.

Sagsbehandlingstiden for  Rigspolitiet i sager om indhentelse af  børneattest vil normalt være inden for en uges tid.

Hvidkildevej 64,
2400 København NV

Se mere på vores
Facebook side

Hvidkildevej 64,
2400 København NV

Se mere på vores
Facebook side